Graduates' Choice of Employers
Share

edubestari


Category

[Edu Bestari] Gaji & Bonus Menjadi Keutamaan Siswazah Dalam Pilihan Pekerjaan. Wajar Atau Tidak?

[Edu Bestari] Gaji & Bonus Menjadi Keutamaan Siswazah Dalam Pilihan Pekerjaan. Wajar Atau Tidak?

Melalui tinjauan yang dijalankan syarikat pengambilan siswazah, Talentbank, baru-baru ini mendapati siswazah lelaki dan wanita di negara ini mengutamakan gaji dan…

Katherine November 17, 2020