Graduates' Choice of Employers
Share

Utusan Borneo Sarawak


Category

[Utusan Borneo Sarawak] Siswazah utamakan gaji, bonus dalam pilihan majikan Ia dapatan daripada tinjauan dijalankan oleh syarikat pengambilan siswazah, Talentbank, baru-baru ini

[Utusan Borneo Sarawak] Siswazah utamakan gaji, bonus dalam pilihan majikan Ia dapatan daripada tinjauan dijalankan oleh syarikat pengambilan siswazah, Talentbank, baru-baru ini

Namun responden lelaki memilih pengembangan kerjaya sebagai keutamaan kedua sementara responden wanita mencari bos dan pemimpin yang baik. KUALA LUMPUR: Tinjauan…

Katherine November 16, 2020